• Condicions Generals

  TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB 

  El Soterrani Llibreria Cooperativa, S.C.C.L. posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online.

  En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la compra de productes a través de elsoterranillibreria.cat. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:

  e-mail de contacte: info@elsoterranillibreria.cat

  Telèfon de contacte: 977 699 247

  Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

  Article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), l’Art. 63, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 107, 108, 118, 125 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, article 14 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013 i Art. 3 del Real Decret 3423/2000 de 15 de desembre.

   

  1.     1. Objecte

  2.     2. Propietat intel·lectual i industrial

  3.     3. Formalització del contracte i comandes 

  4.     4. Pagament

  5.     5. Lliurament i recepció 

  6.     6. Drets i terminis de desistiment 

  7.     7. Garanties 

  8.     8. Atenció al client / Serveis de mediació 

  9.     9. Responsabilitat 

  10.  10. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web 

  11.  11. Queixes i reclamacions

  12.  12. Miscel·lània 

   

   1. Objecte 

  El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris compradors de les condicions i modalitats en què El Soterrani Llibreria Cooperativa, procedirà a la venda i lliurament dels productes adquirits i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de El Soterrani Llibreria Cooperativa al client (en endavant “el Comprador”).

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Comprador", al realitzar una comanda de productes reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la comanda les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament.

   El Soterrani Llibreria Cooperativa es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies i Avís Legal.

   

   2.  Propietat intel·lectual i industrial

  El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de El Soterrani Llibreria Cooperativa  o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

  Qualsevol ús aliè a El Soterrani Llibreria Cooperativa , inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de El Soterrani Llibreria Cooperativa .

  La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a El Soterrani Llibreria Cooperativa .

  El Soterrani Llibreria Cooperativa  reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa  no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

   

   

  3. Formalització del contracte i comandes 

  3.1 Tarifes

  Els preus dels productes estan expressats per unitat de mesura d'acord amb el RD 3423/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

  El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització del "Comanda". S'entén com a "Comanda" allò que es descriu en el punt 8.4 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA. El preu de venda dels productes que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per El Soterrani Llibreria Cooperativa en tot moment, sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.

  El preu no inclou els costos d'enviament, que es facturaran com suplement del preu dels productes adquirits, aquests costos s'han d'indicar amb anterioritat al fet que el Comprador registri la "Comanda". Les diferents modalitats de lliurament i enviament s'estableixen a l'apartat 5.1.1 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i es recordaran en el Lloc web.

  Les modalitats d'enviament podran, en tot moment, ser modificades per El Soterrani Llibreria Cooperativa, per tant, es recomana als compradors consultar periòdicament les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" que figuren en el lloc web.

  Els preus inclouran l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l'impost general indirecte canari (IGIC) que, si escau, pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que El Soterrani Llibreria Cooperativa ven en el Lloc web.

  3.2 Característiques dels productes

  El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per El Soterrani Llibreria Cooperativa, en el Lloc web.

  Sense perjudici dels Comandes realitzades pel Comprador, El Soterrani Llibreria Cooperativa, podrà en tot moment modificar l'assortiment dels productes oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador, podrà en tot moment modificar els productes seleccionats, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir. Els productes han de complir amb els requisits de la legislació espanyola en vigor i, per tant, El Soterrani Llibreria Cooperativa, no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d'incompliment de la legislació de país diferent a Espanya, on s’hagi de lliurar-se el producte (per exemple, en cas de prohibició del producte, etc.).

  Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals de país diferent a Espanya de lliurament, els límits aplicables als productes que vulgui adquirir per a la importació i ús dels mateixos.

  Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d'assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client: info@elsoterranillibreria.cat

   3.3 Disponibilitat del producte

  Els productes mostrats en el Lloc web seran vàlids mentre romanguin anunciats en aquest, i en tot cas, fins a la fi d'existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes (si n'hi ha) estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, el Lloc web oferirà informació sobre la disponibilitat dels productes.

  A la fitxa de cada producte, s’indica la disponibilitat del mateix: Disponible, Disponible en 4 dies o pròximament. 

  Disponible: El producte es troba en estoc.

  Disponible en 4 dies: El producte no estarà disponible fins a 4 dies.

  Pròximament: Els productes encara no estan disponibles, El Soterrani Llibreria Cooperativa informarà al Comprador sobre la data de llançament del llibre i sobre el termini de lliurament.

  En tot cas, en el supòsit d'absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s'informarà a través del correu electrònic o telèfon del Comprador facilitat, en la major brevetat possible, de l'absència de disponibilitat del producte i de l'anul·lació total o parcial de la seva Comanda.

  3.4 Comanda

  Les persones usuàries degudament registrades poden adquirir els seus productes en el Lloc web pels mitjans i formes establerts.

  La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, sense perjudici de les condicions particulars que les parts puguin acordar.

  El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició del Lloc web, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona "COMPRAR" (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

  La Comanda serà confirmada per El Soterrani Llibreria Cooperativa mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Comprador (el "correu electrònic de confirmació de Comanda"). 

  En el cas de manca de disponibilitat total o parcial de producte o productes de la Comanda, el Servei d’Atenció al client de El Soterrani Llibreria Cooperativa es posarà en contacte amb el Comprador per informar-li de que el producte es trobi exhaurit i no es pot servir. El Soterrani Llibreria Cooperativa reemborsarà al Comprador l’import total o parcial de la Comanda. 

  Si el Comprador vol anul·lar una comanda encara no expedida, pot fer-ho a través d’un correu electrònic a info@elsoterranillibreria.cat o trucant al telèfon 977 699 247 indicant el número de comanda.  El Soterrani Llibreria Cooperativa li enviarà un correu electrònic de confirmació d’anul·lació de la Comanda i li reemborsarà l’import total de la Comanda.

  Un cop la Comanda passi al procés d’expedició, el Comprador rebrà un segon correu electrònic i ja no podrà anul·lar la seva comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (a reserva de l'exercici pel Comprador del seu dret de desistiment en les condicions que preveu l'apartat 6 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA").

  El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l'adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

  D'altra banda, El Soterrani Llibreria Cooperativa no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic per part del Comprador i, en conseqüència de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació de la Comanda per part de El Soterrani Llibreria Cooperativa, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret desistiment en les Condicions que preveu l'apartat 6 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA"

  També pot consultar l'estat de la seva Comanda accedint al Lloc web amb les seves dades de registre i accedint a l'apartat "El meu compte".

  Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper juntament a la comanda de compra. Així mateix, l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l'obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: info@elsoterranillibreria.cat

  De conformitat amb la normativa aplicable, El Soterrani Llibreria Cooperativa, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l'import a abonar (per una comanda o per diversos comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d'una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d'acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.

  Finalment, El Soterrani Llibreria Cooperativa, es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i / o lliurament d'una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas d'impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d'incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa, incloent el frau comès amb motiu d'anteriors comandes.

   

  4. Pagament

  4.1 Mitjans de pagament 

  Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa són les següents: Visa i Mastercard.

  Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, El Soterrani Llibreria Cooperativa no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

  .

  4.2 Modalitats de pagament

  Totes les comandes s'han d'abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s'escau, per compte del Comprador.

  4.3 Seguretat en les operacions de pagament

  Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador ha de comunicar a El Soterrani Llibreria Cooperativa el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

  En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per El Soterrani Llibreria Cooperativa, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

  Un cop contemplat aquest control, El Soterrani Llibreria Cooperativa es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Comprador durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

   

  5. Lliurament i recepció 

  Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" podran ser lliurats en l'adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça d'entrega per a la corresponent Comanda (en endavant, "Adreça de lliurament") o bé, recollits a la nostra botiga de física, en el cas d’haver escollit aquesta opció en el procés de compra.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa realitzarà lliuraments nacionals peninsulars. En aquest cas, el Comprador o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l'empresa de transports triada per El Soterrani Llibreria Cooperativa.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: TIPSA, CORREUS, MRW i Formació i Treball La Fundació Amiga, en funció de la destinació de la Comanda.

  No s'admetrà cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com lliurat, a l'efecte, tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

  5.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

  • Recollida a la nostra botiga física: Gratuït 
  • Enviaments a Tarragona ciutat: 2,5€
  • Enviaments resta Catalunya : 4,5€
  • Resta d’Espanya (Península): 6,00 € 

  En el cas de que el Comprador estigui interessat en fer una Comanda i el seu destí no es trobi entre les destinacions indicades, caldrà que es posi en contacte amb el Servei d’atenció al client de El Soterrani Llibreria Cooperativa per realitzar la Comanda, prèvia acceptació de pressupost.

   5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

  5.2.1   Disposicions generals

  Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l'estat exterior del paquet i els productes.

  En cas d'anomalia relacionada amb el paquet de productes sol·licitats (paquet danyat, paquet obert, etc.), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d'entre els descrits a continuació (en els apartats 5.2.2 i 5.2.3 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". L'incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de recurs contra el transportista i contra El Soterrani Llibreria Cooperativa. En concret, el Comprador no pot exigir cap reemborsament, ni pot tampoc exigir de El Soterrani Llibreria Cooperativa la reposició dels productes sol·licitats.

  Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de contactar amb el Servei d'atenció al client de El Soterrani Llibreria Cooperativa per rebre més informació al respecte.

  5.2.2   Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

  En cas d'incidència constatada en presència de l'empresa transportista:

  • Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.
  • Indicar el motiu del rebuig del lliurament al Servei d’Atenció al Client de El Soterrani Llibreria Cooperativa.

  En cas d’incidència constatada sense presencia de l’empresa transportista:

  • Comunicar l’anomalia al servei d’atenció al Client de El Soterrani Llibreria Cooperativa a través dels següents mitjans:

  Correu electrònic: info@elsoterranillibreria.cat

  Telèfon: 977 699 247

  El Comprador ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en un termini màxim d’1 mes des que va tenir coneixement d'ella. L'incompliment d'aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, sent responsable el Comprador i usuari, no obstant això, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació.

  5.2.3   Procediments d’obligat compliment en cas de producte que falta o danyat

  El Comprador ha de comunicar l'absència o degradació del producte al Servei d'atenció al Client de El Soterrani Llibreria Cooperativa a través dels mitjans especificats en l'apartat anterior. El Servei d'atenció al Client de El Soterrani Llibreria Cooperativa podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions siguin necessàries per al cas.

  El Comprador serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes danyats, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà al Comprador, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

  El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

  L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer el Comprador per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el Comprador va utilitzar per pagar la compra.

  5.3 Termini de lliurament

  Els terminis de lliurament comencen a comptar a partir de la formalització del contracte. El terminis de lliurament establerts son els següents:

  Producte disponible: Termini de lliurament de 6 dies hàbils.

  Producte disponible en 4 dies: Termini de lliurament de 6 dies hàbils.

  Pròximament: Una vegada s’ha iniciat el llançament del llibre, el termini de lliurament és de 6 dies hàbils.

  Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat.

  En el cas que s’excedissin els terminis de lliurament assenyalats, i segons l’art.. 66 bis del RDL 1/2007, El Soterrani Llibreria Cooperativa disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals per al lliurament de la comanda. Si El Soterrani Llibreria Cooperativa no compleix la seva obligació de compliment, l’usuari li pot concedir un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si El Soterrani Llibreria Cooperativa no lliura els productes en aquest termini addicional, l’usuari tindrà dret a anul·lar la Comanda.

   

  6. Drets i terminis de desistiment 

  6.1 Dret i termini de desistiment legal

  6.1.1 Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d'un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.

  Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa  o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

  6.1.2 Productes exclosos del dret de desistiment legal

  De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De forma enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de comandes relatives a:

  a) La prestació del servei, quan l’execució hagi començat, amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient de que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

  Per tant, el dret de desistiment no s’aplicarà als següents productes:

  Targeta regal que hagi estat utilitzada total o parcialment abans de que finalitzi el temps per exercir el dret de desistiment.

  6.1.3 Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

  Quan els productes siguin susceptibles d'acollir-se el dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l'adquisició dels productes retornats, incloses, en el seu cas, les despeses d’enviament.

  La devolució de la suma abonada s'ha de fer sense més demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què El Soterrani Llibreria Cooperativa, va ser informat del dret de desistiment per part de Comprador.

  6.1.4 Despeses

  De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes seran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas, les despeses de devolució aniran a càrrec de El Soterrani Llibreria Cooperativa ) .

  6.2 Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

  6.2.1   Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

  Per exercir el dret de desistiment, el Comprador, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

  • Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte. 

  El Soterrani Llibreria Cooperativa  comunicarà sense demora al Comprador el justificant de recepció de l'esmentat desistiment.

  El Comprador haurà obligatòriament de tornar o lliurar els productes a El Soterrani Llibreria Cooperativa  en un estat apropiat per a la seva comercialització en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir. No s'acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

  El consumidor i usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

  El Comprador pot retornar o enviar els productes a:

     El Soterrani Llibreria Cooperativa, S.C.C.L.

     C/August nº 50, baixos-dreta - 43003 Tarragona

  El Soterrani Llibreria Cooperativa no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.

   

  7. Garanties 

  7.1 Garanties legals

  Tots els productes a la venda en el Lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet el Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat . (Art. 1101 i art. 1124 de el Codi Civil).

  7.1.1 Garantia legal de conformitat

  De conformitat amb la normativa aplicable, El Soterrani Llibreria Cooperativa està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. 

  Per ser conforme al contracte, el producte ha de:

  • Ser apte pels usos a que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus;
  • Ajustar-se a la descripció realitzada pel venedor i posseir les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a través del Lloc web;
  • Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.
  • Presentar les característiques definides per mutu acord entre les parts o ser adequat per a qualsevol ús específic pretès pel Comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest últim hagués acceptat.

  La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de dos anys des de la recepció del producte. 

   

  7.1.2 Exclusió de les garanties

  Queden exclosos de la garantia els productes modificats, i / o reparats.

  7.1.3 Modalitats d’execució de les garanties legals

  Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

  • Disposa d’un termini de 2 anys, a comptar des del lliurament del be, per exercir l’acció;
  • Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;
  • Ha de conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

  La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altre garantia comercial consentida.

  Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”

  Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en el punt 6.

  La garantia no s'aplica als productes que hagin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

  7.2 Conseqüències de l’execució de les garanties

  En el marc de la garantia legal de conformitat, El Soterrani Llibreria Cooperativa  es compromet a elecció del Comprador:

  • A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o
  • A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.

   

  8. Atenció al client / Serveis de mediació 

  Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de El Soterrani Llibreria Cooperativa , a través de:

  Telèfon de contacte: 977 699 247
  E-mail de contacte: info@elsoterranillibreria.cat

   

  9. Responsabilitat 

  9.1 Capacitat

  Amb anterioritat a la realització del seu Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d'articles del Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa, els responsables legals de l'esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.

   

  9.2 Limitació de responsabilitat

  Excepte disposició legal en sentit contrari, El Soterrani Llibreria Cooperativa no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

  • qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a l’incompliment per part seva;
  • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

  tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts. 

  Igualment, El Soterrani Llibreria Cooperativa  també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

  • El Soterrani Llibreria Cooperativa aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s'utilitzi o altres de aquesta índole.
  • El Soterrani Llibreria Cooperativa actuarà amb la màxima diligència a l'efecte per posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
  • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. El Soterrani Llibreria Cooperativa posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
  • El Soterrani Llibreria Cooperativa no es farà responsable de el mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, El Soterrani Llibreria Cooperativa tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada pel Comprador. És responsabilitat del Comprador tornar el producte correcte.
  • El Soterrani Llibreria Cooperativa no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
  • El Soterrani Llibreria Cooperativa no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

  En general, El Soterrani Llibreria Cooperativa no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiva:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.  

  D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i El Soterrani Llibreria Cooperativa disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. El Soterrani Llibreria Cooperativa posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.


  9. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web 

  La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web El Soterrani Llibreria Cooperativa en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d'inici del Lloc web El Soterrani Llibreria Cooperativa .

  Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de El Soterrani Llibreria Cooperativa  únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per El Soterrani Llibreria Cooperativa expressament.

  La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de El Soterrani Llibreria Cooperativa de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de El Soterrani Llibreria Cooperativa,o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

  L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web El Soterrani Llibreria Cooperativa , no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre El Soterrani Llibreria Cooperativa  sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

  Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web El Soterrani Llibreria Cooperativa no oferiran continguts il·lícits, nocius, que produeixin o puguin produir la falsa idea que El Soterrani Llibreria Cooperativa dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per El Soterrani Llibreria Cooperativa.

   

  10. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

  Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web El Soterrani Llibreria Cooperativa pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. El Soterrani Llibreria Cooperativa no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

  La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que El Soterrani Llibreria Cooperativa recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que El Soterrani Llibreria Cooperativa no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

   

  11. Queixes i reclamacions

  El Comprador pot fer arribar a El Soterrani Llibreria Cooperativa les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte).

  El Soterrani Llibreria Cooperativa donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

  A més, El Soterrani Llibreria Cooperativa, disposa de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a El Soterrani Llibreria Cooperativa en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari: 

  Formulari de Reclamacions o Queixes

  Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.

  Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre El Soterrani Llibreria Cooperativa i el Comprador emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent Lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   

  12. Miscel·lània 

  12.1 Invalidesa parcial

  Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

  a. Exclusió de renuncia

  El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.

  b. Llei aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l'Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

  12.2 Vigència

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat de el client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda, ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

  Data de revisió de les Condicions: juny del 2023

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.