• Avís Legal

  De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, és el titular del portal Web www.elsoterranillibreria.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliat a: C/ August 50 de Tarragona, NIF F44556603, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça indicada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic info@elsoterranillibreria.cat


  CONCEPTE D’USUARI

  La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió actualitzada publicada per El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.


  INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

  Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la nostra Web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web propi com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


  RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

  La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda.  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

  També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.


  INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL declina qualsevol responsabilitat en cas d’interrupcions o funcionament erroni dels serveis i continguts oferts a Internet, per causes alienes a la Llibreria.

  Així mateix, El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


  INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL.

  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l’autor.

  3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per El Soterrani Llibreria Cooperativa. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

  4. Excepte autorització expressa d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”  de la llibreria.


  NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui dades personals obtingudes mitjançant el lloc Web. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL perquè procedeixin a la investigació de l'incident.


  IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen les paraules “El Soterrani Llibreria Cooperativa” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL.


  COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

  Enviï un correu electrònic a l'adreça info@elsoterranillibreria.cat i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.


  INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

  S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

  Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

  "La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia"


  Política de Privacitat (RGPDUE)

  Responsable: El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL tracta la informació amb la finalitat de prestar el  millor servei als seus clients. No s'elaboren perfils de les persones que han facilitat dades, ni es prenen decisions automatitzades a partir de la informació disponible. Les dades personals proporcionades es conservaran amb caràcter general fins que es sol·liciti la seva supressió per escrit o per prescripció legal. Finalitat: Gestió dels serveis als clients. Legitimació: El tractament és necessari pel compliment d'obligacions legals derivades de la prestació dels serveis comercials. Destinataris: El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL. Drets: Accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades personals, així com d’altres drets, segons el Reglament (UE) 2016/679.

  S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@elsoterranillibreria.cat indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.


  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de www.elsoterranillibreria.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, garantint les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

  Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL.

  informa:


  1- Titularitat dels Tractaments

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL amb domicili social a: C/ August 50 de Tarragona, és titular de diferents tractaments.

  En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB ], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.


  2- Recollida i Tractament

  El tractament [USUARIS WEB], té com a principals característiques:

  2.1-Finalitat

  La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

  a. Per al Tractament [USUARIS WEB], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web www.elsoterranillibreria.cat.

  b. Resoldre les qüestions formulades.

  c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL.

  2.2-Encarregat de Tractament

  En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

  2.3-Base jurídica - Consentiment

  Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL trameti informació periòdica i informi dels nostres serveis.

  Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@elsoterranillibreria.cat  indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.


  3- Mesures de Seguretat

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.


  4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat d’El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  - l'enviament d'un correu electrònic a: info@elsoterranillibreria.cat
  - comunicació per escrit dirigida a: El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL C/ August 50 Tarragona.

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

  B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. Es procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

  C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

  D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.


  5- Canvi de Normativa

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@elsoterranillibreria.cat.


  6- Responsable del Tractament

  El Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.